Temos Archyvai: Naujienos

KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“, SKIRTO miesto 770-ajam GIMTADIENIUI  NUOSTATAI

PATVIRTINTA

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro direktoriaus 2022 m.  spalio 5 d.

įsakymu Nr. V-78

KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“, SKIRTO miesto 770-ajam GIMTADIENIUI  NUOSTATAI

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

           1. Klaipėdos miesto švietimo įstaigų mokinių keramikos projekto „Klaipėdos istorijos ženklai“, skirto Klaipėdos 770-ajam gimtadieniui (toliau – Projektas) nuostatai reglamentuoja Projekto tikslą, uždavinius, dalyvius bei organizavimo tvarką.

            2. Projekto organizatorius – Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau – MSC).

            3. Projekto partneriai – Kalvystės muziejus, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinys.

            4. Projekto koordinatorius – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybė) Švietimo skyrius.

            5. Projekto nuostatai skelbiami organizatorių tinklalapyje www.saviraiskoscentras.lt.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

            6. Tikslas – skatinti mokinių domėjimąsi keramika bei gilinti žinias apie Klaipėdos istoriją.

            7. Uždaviniai:

            7.1. sudaryti sąlygas mokinių kūrybiškumui ir originalumui atsiskleisti, dalyvaujant Projekte;

            7.2. ugdyti gebėjimą išreikšti savo požiūrį į miesto istoriją meninėmis priemonėmis;

            7.3. supažindinti su miesto istorijos ženklais ir juos atvaizduoti keramikos kūriniuose.

iii. PROJEKTO DALYVIAI

            8. Projekte gali dalyvauti Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų ir neformaliojo švietimo įstaigų (toliau – Mokykla) mokiniai (6–18 m.).

            9. Mokyklos, pageidaujančios dalyvauti Projekte, registruojasi iki 2022 m. spalio 25 d. (Registracijos forma  https://forms.gle/Sr5M7aZuGmQc4229A).

            10. Projekto  vykdymo laikotarpis nuo  2022 m. spalio mėn.  iki 2023 m. birželio mėn.

IV.  DARBŲ KŪRIMO ir PATEIKIMO SĄLYGOS

            11. Organizatoriai aprūpins užsiregistravusius Projekto dalyvius medžiagomis (šamotinis molis, glazūros) ir sudarys sąlygas sukurtų keramikos darbų išdegimui ir glazūravimui.

            12. Rekomenduojama mokinių kūrybinių darbų tematika: Senieji Klaipėdos miestiečių amatai; istoriniai įvykiai; miesto simboliai ir kt.

            13. Sukurtas keramikos darbas neturi būti didesnis nei 20x20x1,5 cm., kita lipdinio pusė turi būti suraižyta.

            14. Užbaigti keramikos darbai išdegimui bus priimami 2022 m. gruodžio 1–15 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val., MSC (Smiltelės g. 22).

            15. Išdegtų darbų glazūravimas vyks 2023 m. sausio 3–13 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val., MSC Keramikos studijoje „Žiezdrė“.

            16. Projekto kuratorė − Vida Daukšienė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ mokytoja metodininkė, tel. 865792407, el. paštas vida.dauksiene@gmail.com.

V. DARBŲ VERTINIMAS, ATRANKA IR APDOVANOJIMAI

            17. Sukurtus keramikos darbus vertins Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta vertinimo komisija. Vertinant darbus bus atsižvelgta į kūrinių atitikimą Projekto tematikai, jų estetiškumą, idėjos originalumą.

            18. Geriausių darbų autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais, prizais. Kiti Projekte dalyvavę mokiniai ir jų mokytojai – Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštais.

            19. Vertinimo komisijos atrinkti darbai bus eksponuojami Kalvystės muziejuje.

            20. Projekto darbų parodos atidarymas 2023 m. vasario 1 d.

            21. Keramikos darbai autoriams negrąžinami.

            22. Vertinimo komisijos atrinkti darbai bus įklijuojami į sieną (tvorą) prie Kalvystės muziejaus (Šaltkalvių g. 2).

            23. Projekto geriausių darbų ir autorių sąrašas bus skelbiamas: www.saviraiskoscentras.lt, www.klaipėda.lt ir  facebook paskyrose.

  •  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

            24. Organizatoriai turi teisę be atskiro autorių sutikimo ir nemokėdami honorarų pateiktus darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti Projekto viešinimui (plakatai, katalogai, periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.

            25. Projektui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus, pagal galiojančius teisės aktus, atsako darbus pristatę projekto dalyviai.

            26. Dalyvavimas šiame Projekte reiškia autoriaus sutikimą su visomis Projekto Sąlygomis.

            27. Už mokinių saugumą ir elgesį Projekto veiklų metu, atsakingas lydintis mokytojas.

___________________________________

Robertos Bliujūtės pirmoji keramikos darbų paroda

Roberta Blijūtė (1 kl.) keramika susidomėjo šeimų šventės metu prie Danės upės išvydusi keramikos studijos „Žiezdrė“ stendą. Čia ji pirmą kartą į savo rankas paėmė molį ir suprato, kad nori lankyti keramikos užsiėmimus, todėl iš karto pasinėrė į keramikos studijos veiklą, mokėsi lipdyti ir svarbiausia – žiesti.

Jaunoji autorė „Žiezdrę“ lanko dar tik pirmus metus, bet spėjo pasiruošti ir pirmajai savo parodai, kurioje labiausiai atsispindi optinio meno požymiai. Nors optinis menas daugiausiai yra taikomas tapyboje, bei video darbuose, Roberta sugebėjo kai kuriuos optinio meno principus pritaikyti ir savo keramikos darbuose. Naudodama tik kelias spalvas – juodą, baltą bei mėlyną, bei linijų įvairovę, Robetra savo darbuose sukuria optines iliuzijas, kurios kartais ramina, kartais apgauna akis. Todėl jos darbai iš kitų bendraamžių išsiskiria branda, bei išskirtiniu požiūriu į keramiką.

_DSC8282

Roberta lankė ”Volungėlės” darželį, kurio specifika – etnokultūros vertybių priėmimas ir perdavimas taip pat ugdoma meninė vaikų saviraiška. Roberta vaidino, deklamavo, dainavo darželio ansamblyje, lankė krepšinį, mokėsi dirbti su šiaudu. Molio studiją lankė kiti vaikai, tad slapta svajonė išbandyti ir tai – išliko iš darželio laikų ir pagaliau molio paslaptys veriasi, padedant keramikos studijai ”Žiezdrė” vadovėms Sandrai Bradauskienei ir Vidai Daukšienei.

Be keramikos pamokų, Roberta nuo 2014 m. rugsėjo lanko dailės studiją ”Guboja”, jos pirmoji piešinių paroda parodyta 2015 m. pavasarį darželyje ”Volungėlė”.

2015 m. balandis ”Giest lakštingalėlis” laureatė su muzikos mokytojos R. Budinavičienės parengtu vaikų ansambliu iš l/d. ”Volungėlė”.

2015 m. gegužė skaitovų konkurso ”Lietuviško žodžio šviesoje 2015” laureatų apdovanojimų šventėje pasirodė kartu su ”Inkariukų” grupe šokio kompozicijoje pagal Vytauto V. Landzbergio ”Žvaigždė puodynėj”. Šokių studija ”Inkarėlis”, mokytoja E. Zubrickienė.

Antri metai lanko dailės studiją ”Guboja”, mokytoja Regina Plotnikovienė. Šiuo metu Robertos darbelis eksponuojamas miniatūrų parodoje Miniatiūrų muziejuje Juodkrantėje, L. Rėzos g. 3a.

Nuo 2016 m. vasario lanko Klaipėdos etnokultūros centro vaikų folkloro ansamblį ”Kuršiukai”, vadovai Gabija Kochanskaitė ir Alvydas Vozgirda. Intensyviai ruošiasi tarptautiniam vaikų ir jaunimo folkloro festivaliui “Aš pasiejau vėinā popā”, kuris įvyks Telšiuose birželio 16-19 d. ir Dainų šventei 2016 Vilniuje.

 

Parodos atidarymas Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijoje, II a. fojė prie aktų salės. Varpų g. 3.

2016 05 20, 12:45

 

Keramikos mokytoja Sandra Bradauskienė

Emilijos Zakarauskaitės paroda „Dekoruoti keramikos dirbiniai”

Emilija Zakarauskaitė 7 kl. mokosi Simono Dacho progimnazijoje. Keramikos studiją „Žiezdrė“ lankyti pradėjo 2015 metais rugpjūčio pabaigoje. Prieš tai Emiliją lankė dailės studiją ir atsineštas žinias tiesiogiai perteikė į molį. Jaunajai autorei labai patinka grafika, todėl ji sukūrė savitą būdą lėkštėms dekoruoti. Naudodama paprastas priemones ji sugeba perteikti sudėtingus piešinius į keramikos dirbinių paviršių.

„Dekoruoti keramikos dirbiniai“ – pirmoji autorinė keramikos darbų paroda, kurioje eksponuojami 2015 -2016 mokslo metais, keramikos studijoje „Žiezdrė“ sukurti darbai. Emilija daug dėmesio skiria grafinai ir darbų dekoravimui. Ji ne tik piešia ant molio, bet ir kuria video filmukus, kuriuose galima stebėti Emilijos darbo procesą. Savo sukurtus fimukus, bei keraminius dirbinius autorė fotografuoja ir seda į socialinius tinklapius. Idėjų semiasi iš savo aplinkos, gyvenimo, patirtų įspūdžių bei kelionių. Paklausta kodėl jos darbuose dažnai galima aptikti linksmus veidukus Emilija atsako: „Kadangi emoji’us dauguma žmonių žino, ir naudoja, ir man patinka tai, kad su jais tu pagyvini savo tekstą, išreiški emociją, ir šiaip, jie yra gražūs“.

Jaunosios kūrėjos darbus išvysite Klaipėdos Simono Dacho progimnazijoje, Kuršių a. 2/3, mokyklos bibliotekoje. Parodos atidarymas gegužės 9 d. 10:40

Mokytoja Sandra Bradauskienė

Reportažas iš ikimokyklino amžiaus vaikų keramikos darbų paros – konkurso „Keramikų pavasaris”

Praeitą savaitę, balandžio 28 dienos rytą, Klaipėdos viešosios bibliotekos „Pempininkų“ skyrius prisipildė ikimokyklinio amžiaus vaikų keramikos mylėtojais ir gerbėjais. Čia jau antrą kartą buvo atidarytą ikimokyklinio amžiaus vaikų keramikos darbų paroda „Keramikų pavasaris“. Parodos kuratorė ir organizatorė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro, keramikos studijos „Žiezdrė“ vadovė – metodininkė Vida Daukšienė, džiaugėsi, kad Klaipėdoje atsiranda vis daugiau darželių, kuriuose sudaromos galimybės lipdyti iš molio ir kvietė prisijungti prie šios puikios akcijos.

Ši paroda organizuojama sekant Estijos pavyzdžiu, kurioje ikimokyklinio amžiaus vaikai iš molio lipdo jau 50 metų. Tai daroma siekiant suteikti kuo geresnes ugdymo bei vystymosi sąlygas. Keramikos teikiama nauda jau seniai žinoma visame pasaulyje, todėl kviečiame nebūti abejingiems ir įvesti keramiką į kasdienius darželių užsiėmimus bei pamokėles.

Šiais metais ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokinių darbai išsiskyrė gausa, temų, atlikimo technikų  įvairove, bei sudėtingumo lygiu. Komisijos nariams užduotis buvo labai sudėtinga, nes reikėjo išrinkti tik tris nugalėtojus.  Komisijos pirmininkas Raimondas Prikockis didžiausią dėmesį kreipė į darbo individualumą, temos išskirtinumą ir pabrėžė mokytojo, kaip technikos žinovo svarbą: „Mokytojas pats turi suprasti kaip galima daryti, kad galėtų tinkamai paaiškinti ir parodyti mažam vaikui“.  Keramikė Giedrė Vikšnaitė taip pat norėtų, kad darbai būtų labiau tecniškai atlikti, siūlo keramiką atskirti nuo tapybos, bet tuo pačiu ir nevaržyti vaikų griežtom taisyklėm. Komisijos narė Romanna Kulik, atvežusi idėją lipdyti visuose darželiuose iš molio, visu kviečia pažinti keramiką, drąsiai lipdyti, mylėti molį ir tobulėti.

Šiemet komisijos narius tiesiog sužavėjo penkiametės Ramunės Pilkaitytės keramikos darbai „Mano mažieji poniai“. Jie išsiskyrė temos originalumu, o mažosios autorės mokytoja Rita Razmienė patvirtino, kad Ramunė visada turi idėjų ir šiuo metu kuria ponių kolekciją. Antrosios vietos laimėtojai tapo „Pelėdžiukų“ grupė ir jų kolektyvinis darbas „Laiveliai“.  Komisijos nariai vieningai sutarė, kad šie laiveliai išsiskiria darnia spalvine gama ir atliko technika, matosi vaiko įdėtas darbas. Trečią vietą iškovojo Pijus Domarkas (6 m.), kurio darbai ryškiai išsiskyrė savo stiliumi, ir spalvine gama. Pijus pernai pirmą kartą dalyvavo „Keramikų pavasaryje“ , visus metus ruošėsi ir kantriai dirbo. Pijau mokytoja Sandra Bradauskienė taip pat tvirtino, kad jam nestinga kūrybinių įdėjų, labai mėgsta dirbti savarankiškai ir kurti iš molio tai kas jam yra įdomu ir aktualu.

Parodos atidarymo metu koncertavo Klaipėdos regos ugdymo centro vaikučiai. Visi dalyviai gavo padėkas ir keramikos studijos „Žiezdrė“ prizus. Saldumynais vaišino Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras. Parodoje dalyvavo: Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro klubo „Žuvėdra“ keramikos būrelio „Lipdutis“ mokytoja Jurgita Lukminienė ir Živilė Malūkienė, „Mažųjų pasaulis“, Klaipėdos lopšelio – darželio „Volungėlė“ ir mokytoja Neringa Minkevičienė, Klaipėdos lopšelis – darželis „Kregždutė“ ir mokytojos Elena Kruvelienė, Žydrūnė Rusienė, Neringa Minkevičienė, Klaipėdos Regos ugdymo centras ir mokytoja Rita Razmienė, Klaipėdos tarptautinė talentų mokykla ir mokytoja Olga Zenova, Klaipėdos lopšelis – darželis „Ąžuoliukas“ ir mokytoja Kristina Matijošaitytė, „Šaltinėlio“ mokykla – darželis ir auklėtoja Marė Bračkienė bei Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ vadovės Vida Daukšienė ir Sandra Bradauskienė.

„Vaikai savo kūrybingumu rodo pavyzdį vyresniems mokiniams. Svarbiausia pažinti save, žmogų ir gamtą“ – kalba keramikas Lietuvos tautodailininkų sąjungos Žemaitijos skyriaus narys, Raimondas Prikockis.  Paroda veiks iki gegužės 23 d. Klaipėdos viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų skyriuje Taikos pr. 81

_DSC8666

Ramunė Pilkaitytė 5 m. „Mano mažieji poniai“

_DSC8674

„Pelėdžiukų” grupė „Laiveliai”

_DSC8661

Pijaus Domarko (6 m.) darbų kompozicija

_DSC8682

Komisijos nariai ir parodos kuratorė Vida Daukšienė
_DSC8712

Parodos dalyviai

Autorė Sandra Bradauskienė

 

Eglės Paulauskaitės paroda „Būtybės”

Eglė Paulauskaitė 7 kl. mokosi Balsio menų gimnazijoje. Keramikos studiją lankyti pradėjo 2015 metais rugsėjo mėnesį. Eglė ne tik moka groti violončele, pianinu, bet ji dar ir puikiai piešia. Jaunajai autorei labiausiai patinka dinozaurai, drakonai ir patys įvairiausi gyvūnai. Savo vaizduotės kūrinius dabar jaunoji autorė perkelia į molį ir suteikia jiems visai kitą formatą.

Eglė Paulauskaitė eglės

„Būtybės“ – pirmoji keramikos paroda, kurioje eksponuojami Eglės Paulauskaitės darbai, sukurti 2015-2016 mokslo metais lankant keramikos studiją „Žiezdrė“. Parodoje aiškiai matoma pagrindinė tema kuria ji mėgsta kurti jaunoji menininkė  – būtybės. Drakonai, dinozaurai, fantazijų pasaulio monstrai ir jūros gelmių sutvėrimai  ištrūksta iš autorės vaizduotės ir transformuojasi molio, bet Eglės rankų pagalba. Sunku nepastebėti išraiškingos plastikos, subtiliai derinamų spalvų ir konstravimo technikų žinių pritaikymo. Kūrybinio proceso metu Eglė visada susikaupusi  ir kruopščiai dirbanti, nepritrūkstanti idėjų ir fantazijos.

Gabijos Martinaitytės paroda „Mano svajonių sparnai”

Gabija Martinaitytė mokosi Šaltinėlio mokykloje 4 klasėje. Keramikos studiją „Žiezdrė“ lankyti pradėjo 2015 – tų metų rugsėjo mėnesį. Atkakliai dirbdama pagal studijos programą greitai pasiekė puikių rezultatų ir savo darbais džiugina visus šeimos narius ir aplinkinius. Gabijai labai patinka piešti, todėl ji puikiai pritaiko dailės studijoje įgytas žinias, derindama spalvas ir kruopščiai dekoruodama savo darbu.

„Mano svajonių sparnai” – pirmoji autorinė keramikos darbų paroda, kurioje siekiama atskleisti vidinį autorės pasaulį, svajones ir fantazijas, kurios realizuojasi lankant keramikos užsiėmimus. Gabija pamažu tampa profesionalia autore, kuri savo kūryboje sugeba sujungti gamtos, žmogaus ir fantazijomis persipynusius pasaulius, kuriuose karaliauja spalvos ir šilta atmosfera.

Parodos atidarymas Klaipėdos ,,Šaltinėlio” mokykla-darželis Bangų g. 14  balandžio 14 d. 10:35

Autorė Sandra Bradauskienė

Karolinos Vaitkutės paroda „Molis mano delnuose”

Karolina Vaitkutė mokosi Liudviko Stulpino progimnazijoje 2 klasėje. Keramikos studiją lankyti pradėjo 2015 – ais metais sausio mėnesį. Lipdyti jai labiausiai patinka lėkštes, vazas ir įvairius indus, kuriuos galima lengvai pritaikyti buityje. Taip pat ji mėgsta išbandyti savo jėgas lipdydama sudėtingas pilių konstrukcijas. Keramikos studijoje sukurtais darbais ji puošia ne tik savo namus bet ir visada turi ką padovanoti močiutėms, tetoms ir draugams. Nuo 2015 m. dalyvauja keramikos parodose ir konkursuose.

„Molis mano delnuose“ yra pirmoji autorinė keramikos darbų paroda, kuri apima laikotarpį nuo pirmų dienų keramikos studijoje „Žiezdrė“ iki paskutiniu metu sukurtų  originalių ir stebinančių keramikos darbų. Jaunoji autorė demonstruoja per palyginti trupą laikotarpį įgytas ir kūrybiškai pritaikytas žinias. Parodoje atsispindi vaikams būdingos ir aktualios temos, svajonės ir norai. Savo vaizduotėje sukurtus objektus perkelia į mūsų pasaulį ir dalinasi dar vaikiškais džiaugsmais.

 

Jaunoji autorė gali džiaugtis ir dideliais savo pasiekimais šokio srityje:

2013 m. „Baltic Salsa Show Cup“.

2013 m. Respublikinė aerobikos ir šokių fiesta – 201, Klaipėda.

2013 m. „Augantys talentai  – 2013“ konkursas – festivalis, Klaipėda.

2013 m. „Olimpinė diena – 2013“ Klaipėdos miesto atvirų aerobinės gimnastikos pirmenybės.

2014 m. Klaipėdos miesto atvirų aerobinės gimnastikos čempionato,jaunimo, jaunių, jaunučių,

vaikų pirmenybių „Olimpinė diena – 2014“, Klaipėda.

2014 m. „Vaikai olimpinės gėlės – 2014“ respublikinis sporto ir meno festivalis, Klaipėda.

2015 m. „Vaikai – olimpinės gėlės“ respublikinis sporto ir meno festivalis, 2 vieta, Klaipėda.

2015 m. „Augantys talentai – 2015“ šokių konkursas, Klaipėda.

2015 m. „Veju ritmi“ pirmos vietos laimėjoja porininiuose šokiuose, Liepoja.

 

Kviečiame atvykti ir pasidžiaugti Karolinos Vaitkutės darbais!

Parodos atidarymas Klaipėdos Liudviko Stulpino proginazijoje Bandužių g. 4  balandžio 12 d. 10:35

Autorė Sandra Bradauskienė

Keramikų pavasaris 2016 m balandžio 28 d.

Pavasariui atvykus į mūsų kiemus ir širdis, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras vėl organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaikų keramikos darbų parodą – konkursą „Keramikų pavasaris”. Šia paroda siekiama lavinti vaikų kūrybinius bei meninius gebėjimus ir skatinti domėjimąsi keramika. Parodos atidarymas 2016 m. balandžio 28 d. 11val. Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centre (Taikos pr.79/81A).

Parodoje dalyvauti gali  ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikai iki 7 metų amžiaus. Darbus atnešti reikia balandžio 26 d. nuo 10.00 iki 17.00 val. į Klaipėdos savivaldybė viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centrą (1-as aukštas). Darbų skaičius neribojamas. Eksponatai gali būti nedegto molio, bet užbaigti ir estetiški. Kiekviena ugdymo įstaiga pateikia Parodos organizatoriams eksponatų sąrašą el. paštu vida.dauksiene@gmail.com ir dvi etiketes (viena etiketė tvirtinama prie eksponato, kita dedama šalia). Sąraše ir etiketėje nurodoma: eksponato pavadinimas, autoriaus vardas, pavardė (didžiosiomis raidėmis) ir amžius, ugdymo įstaiga, grupė, auklėtojos ar vadovo vardas ir pavardė (didžiosiomis raidėmis).

Darbus vertins komisija, sudaryta iš savivaldybės Švietimo skyriaus, dailininkų keramikų, Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro ir KMSC atstovų. Vertinant darbus, bus atsižvelgta į jų įvairiapusiškumą, estetiškumą, idėjos originalumą. Atidarymo metu geriausių darbų autoriai bus apdovanoti Klaipėdos savivaldybės viešosios bibliotekos Pempininkų filialo vaikų centro diplomais ir prizais, o dalyviai – KMSC padėkos raštais. Parodos nugalėtojai skelbiami KMSC tinklalapyje www.kmsc.lt .

Parodos koordinatorė – Vida Daukšienė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ mokytoja –metodininkė, tel. 8 657 92 407, el. paštas vida.dauksiene@gmail.com

Akimirkos iš 2015 metais vykusio „Keramikų pavasario”

_DSC9534

_DSC9810

_DSC9598

_DSC9793

Autorė Sandra Bradauskienė