Antrų metų programa

Programa skirta profesionaliai įvaldyti žiedimo techniką, kurti išradingas tuščiavidures formas, mokėti naudotis techninėmis priemonėmis ir medžiagomis. Vaikams suteikiama galimybė „žaisti“ ant vazų spalvotomis glazūromis (dažyti poglazūriniais dažais ir spalvotomis glazūromis), nes spalvos laikomos vienu svarbiausiu džiaugsmo šaltinių žmogaus gyvenime.

Kurso pabaigoje vaikai gebės tinkamai vartoti dailės sąvokas, analizuoti ir vertinti dailės reiškinių meninius bruožus, įsižiūrėdami ir tyrinėdami profesionaliosios dailės ir tautododailės kūrinius, gamtos ir kultūros paminklus. Išmoks gerbti Lietuvos kultūros paveldą ir suvoks jo išsaugojimo svarbą.

  • Dalyvių skaičius grupėje: 12
  • Vaikų amžius: 10-14 metų
  • Programos trukmė ir apimtis*: per savaitę – 5 val.
  • Grupių skaičius: 1

Užsiėmimai vyksta:

III grupė Antradieniais 16:45 – 19:20
Ketvirtadieniais 14:00 – 15:40

Uždaviniai:

  1. Išmokyti profesionaliai dirbti prie žiedimo staklių.
  2. Nužiesti kūrybinį darbą ir mokslo metų pabaigoje jį apginti.
  3. Ugdyti mokinio vizualinę ir emocinę kultūrą.
  4. Išmokyti savarankiškai ieškoti informacijos ir minčių kūrybai viešosiose meno bibliotekose, skaityklose ir interneto svetainėse.

*trumpalaikė – pusė metų arba vieneri metai, ilgalaikė – daugiau nei vieneri metai.