Pirmų metų programa

Programa skirta įgyti keramikos ir dailės pažinimo pagrindus, susipažinti su naudojamomis medžiagomis bei priemonėmis, mokėti įžvelgti grožį ir harmoniją gamtoje bei dailės kūriniuose, sugebėti planuoti savo veiklą ir laiku užbaigti pradėtus darbus.

Programos metu mokiniai yra supažindinami su keramikos atsiradimu ir jos evoliucija, molio savybėmis, senosios baltų keramikos ir lietuvių liaudies keramikos ornamentika. Mokymo medžiaga dėstoma atsižvelgiant į vaikų sugebėjimus ir įgūdžius. Su vaikais dirbama individualiai, prisitaikant prie jų darbo tempo. Lipdymas – vienas iš savirealizacijos bei saviraiškos būdu.

  • Dalyvių skaičius grupėje: 12
  • Vaikų amžius: 6-11 metų
  • Programos trukmė ir apimtis*: per savaitę – 5 val.
  • Grupių skaičius: 2


Uždaviniai:

  1. Padėti suvokti vizualinių menų kalbos kaitą laike, ryšį su kitais kultūros reiškiniais, meniškumo ir praktiškumo sąsajas.
  2. Išmokyti lipdyti, žiesti ir piešti: suteikti žinių ir įgūdžių piešiant perspektyvą, žmones, gyvūnus, rašant kaligrafiškai tušu.
  3. Lavinti nuoseklios kūrybinės veiklos įgūdžius.
  4. Skatinti aktyviai dalyvauti darbų parodose, popietėse, konkursuose, ekskursijose.

*trumpalaikė – pusė metų arba vieneri metai, ilgalaikė – daugiau nei vieneri metai.