Trečių metų programa

Programa skirta mokiniams, pamėgusiems keramiką ir pažinusiems šios medžiagos galimybes. Programos tikslai: giliau žvelgti į mažų formų skulptūros interpretacijas, panaudoti erdvinės raiškos įgūdžius, įtvirtinti įgytą sampratą apie interjero erdvių užpildymą konkrečios tematikos skulptūros elementais. Studijų programa sukurta atsižvelgiant į aukštų temperatūrų masių technologijų įvairovę, kuri suteikia moksleiviams individualią meninę raišką. Skatinamos idėjos ir gebėjimas sąmoningai jungti skirtingas medžiagas, kuriant savarankiškus objektus, kurie įkūnija autoriaus emocijas, energiją, išgyvenimus.

Mokiniai gebės panaudoti erdvinės raiškos įgūdžius, įgis sampratą, kaip iš panašių skulptūros elementų gali būti užpildyta didelė išraiškinga erdvė, gebės valdyti molį ir pateikti baigtinį kūrinį. Suvoks kaip dailės priemonėmis galima perduoti žinią, suprasti kitus, pradžiuginti žmones, drauge kurti šventinę nuotaiką. Taip pat gebės pažinti lietuviškosios keramikos paveldą, kitų kultūrų keramikos unikalumą.

Pabaigę šį kursą, mokiniai sugebės taikyti praktinius įgūdžius keramikos autorinio ir skulptūros srityje (autoriniai užsakymai, konkursai), realizuoti individualias menines idėjas funkcinės keramikos, skulptūrinės plastikos bei instaliacijos srityse, plėtoti autorinį keramikos-skulptūros verslą.

  • Dalyvių skaičius grupėje: 12
  • Vaikų amžius: 11-18 metų
  • Programos trukmė ir apimtis*: per savaitę – 5 val.
  • Grupių skaičius: 1

Uždaviniai:

  1. Suteikti žinių apie Lietuvos ir užsienio skulptorių darbus.
  2. Išmokyti įvaldyti formą (pradedant nuo reljefo ir pereinant prie apvalios skulptūros).
  3. Skatinti taikyti sudėtingesnes dailės technikas, pasirenkant įvairias medžiagas, ir kurti išradingas erdvines formas.
  4. Ugdyti gebėjimą vertinti skulptūrinių kompozicijų meninius bruožus, taktiškai išsakant savo nuomonę.

*trumpalaikė – pusė metų arba vieneri metai, ilgalaikė – daugiau nei vieneri metai.