Pradedančiųjų programa

Programa skirta ikimokyklinio amžiaus vaikams, jų ankstyvajam ugdymui, pasiruošimui mokyklai. Programa sudaryta taip, kad galėtume parengti keramikos dirbinių mažąjį lipdytoją, sugebantį paruošti ir formuoti molį, lipdyti, dekoruoti keramikos dirbinius, gaminti smulkius dekoratyvinius keraminius dirbinius.

Programa numato teorinį ir praktinį mokymąsi – pastarajam skiriant apie 80% visos mokymosi trukmės. Mokantis pagal šią mokymo programą, mūsų mažiausieji susipažins su keramikos istorija, sužinos pagrindinius komponavimo principus, susipažins su keraminėmis žaliavomis, įranga, molio paruošimo, formavimo, glazūrų dekoravimo technologija.

Programoje daug dėmesio skiriama gebėjimams, kurie formuoja vaiko požiūrį į tautinį ir kultūrinį tapatumą, pilietiškumą, ugdo vaiko verslumą, kūrybiškumą, meninius gebėjimus. Taip pat tokių gebėjimų ugdymui kaip savarankiškumas, atsakingumas, mokėjimas mokytis įvariose situacijose, kontroliuoti savo elgesį, susitarti, susikaupti.

  • Dalyvių skaičius grupėje: 12
  • Vaikų amžius: 3-6 metų
  • Programos trukmė ir apimtis*: per savaitę – 4 val.
  • Grupių skaičius: 1

Užsiėmimai vyksta:

  1  grupė   V.Daukšienė   2  grupė   V.Daukšienė   3 grupė   V.Daukšienė
Pirmadenį  14.30 – 17.05 Pirmadenį 17.15 – 19.30 Antradenį  17.15 – 19.50
Trečiadenį 14.30 – 17.05 Antradenį  14.30 – 17.05 Trečiadenį  17.15 – 19.50
 4  grupė   R. Kulik   5  grupė   R.Kulik   6 grupė   R.Kulik
Ketvertadenį  15.30 – 17.10 Ketvertadenį  17.20 – 18.30 Šeštadienį 10.00 – 12.30
Penktadenį   15.30 – 17.10 Penktadenį  17.20 – 18.30

Uždaviniai:

  1. Supažindinti su lietuvių keramika, keramikos paveldu;
  2. Mokyti keramikos meno pagrindų;
  3. Mokyti erdvinės plastikos raiškos, pagrindinių keramikos gaminių technikų ir technologijų;
  4. Lavinti stebėjimo, analizavimo, interpretavimo įgūdžius;
  5. Supažindinti su meninės raiškos žodynu keramikos kūriniuose, tautinio kultūrinio paveldo savitumu.

*trumpalaikė – pusė metų arba vieneri metai, ilgalaikė – daugiau nei vieneri metai.