Eglės Paulauskaitės paroda „Būtybės“

Eglė Paulauskaitė 7 kl. mokosi Balsio menų gimnazijoje. Keramikos studiją lankyti pradėjo 2015 metais rugsėjo mėnesį. Eglė ne tik moka groti violončele, pianinu, bet ji dar ir puikiai piešia. Jaunajai autorei labiausiai patinka dinozaurai, drakonai ir patys įvairiausi gyvūnai. Savo vaizduotės kūrinius dabar jaunoji autorė perkelia į molį ir suteikia jiems visai kitą formatą.

Eglė Paulauskaitė eglės

„Būtybės“ – pirmoji keramikos paroda, kurioje eksponuojami Eglės Paulauskaitės darbai, sukurti 2015-2016 mokslo metais lankant keramikos studiją „Žiezdrė“. Parodoje aiškiai matoma pagrindinė tema kuria ji mėgsta kurti jaunoji menininkė  – būtybės. Drakonai, dinozaurai, fantazijų pasaulio monstrai ir jūros gelmių sutvėrimai  ištrūksta iš autorės vaizduotės ir transformuojasi molio, bet Eglės rankų pagalba. Sunku nepastebėti išraiškingos plastikos, subtiliai derinamų spalvų ir konstravimo technikų žinių pritaikymo. Kūrybinio proceso metu Eglė visada susikaupusi  ir kruopščiai dirbanti, nepritrūkstanti idėjų ir fantazijos.

Keramikos mokytoja Sandra Bradauskienė