Keraminis paveikslėlis „Triušio profilis „

Emilija Zakarauskaitė 7 kl.
Mokyt. Sandra Bradauskienė
2015 – 2016 m. m

Emilija  Zakarauskaitė

Emilija Zakarauskaitė 7 kl. mokosi Simono Dacho progimnazijoje. Keramikos studiją „Žiezdrė“ lankyti pradėjo 2015 metais rugpjūčio pabaigoje. Prieš tai Emiliją lankė dailės studiją ir atsineštas žinias tiesiogiai perteikė į molį. Jaunajai autorei labai patinka grafika, todėl ji sukūrė savitą būdą lėkštėms dekoruoti. Naudodama paprastas priemones ji sugeba perteikti sudėtingus piešinius į keramikos dirbinių paviršių.