MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTAS „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“

 

Klaipėdos MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRAS

 

 

 

 

Klaipėdos miesto švietimo įstaigoms

2022-

 

Nr.

 

Dėl KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ugdymo

ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“

 

 

 

Siekiant lavinti mokinių kūrybinius-meninius gebėjimus ir skatinti domėjimąsi keramika bei Klaipėdos istorija, Moksleivių saviraiškos centras organizuoja Klaipėdos miesto švietimo įstaigų mokinių keramikos „Klaipėdos istorijos ženklai“, skirtą Klaipėdos 770-ųjų metų jubiliejui. Parodos atidarymas 2023 m. gegužės 3 d. 16.30 val. prie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinio Kalvystės muziejaus sienos (Šaltkalvių g. 2, Klaipėda).

PRIDEDAMA. Konkurso nuostatai (2 lapai).

 

 

Direktorius                                                                                                     Vytautas Krutulis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Klaipėdos moksleivių saviraiškos

centro direktoriaus

2022-03-07 įsakymu Nr. V-21

 

KLAIPĖDOS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKINIŲ KERAMIKOS PROJEKTO „KLAIPĖDOS ISTORIJOS ŽENKLAI“, SKIRTO miesto 770-ajam jubiliejui PAMINĖTI, NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos miesto švietimo įstaigų mokinių keramikos „Klaipėdos istorijos ženklai“, skirto Klaipėdos 770-ųjų metų jubiliejui (toliau – Projektas) nuostatai apibrėžia Projekto tikslus bei organizavimo tvarką.
 2. Projektą organizuoja Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras (toliau –MSC) kartu su su miesto Savivaldybės Švietimo skyriumi, Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinio Kalvystės muziejumi.

 

 1. TIKSLAI

 

 1. Suteikti galimybę pasireikšti mokinių kūrybiškumui ir individualumui.
 2. Skatinti mokinių domėjimąsi keramika bei gilinti žinias apie Klaipėdos istoriją.
 • PARODOS SĄLYGOS IR DARBŲ PATEIKIMAS

 

 1. Projekte gali dalyvauti bet kokio tipo, pavaldumo Klaipėdos miesto mokyklų
  1-12 klasių mokiniai.
 2. vadovaujantis šiais nuostatais, Parodos atidarymas vyks 2023 m. gegužės 3 d. 16.30 val. prie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinio Kalvystės muziejaus sienos (Šaltkalvių g. 2, Klaipėda).
 3. Organizatoriai aprūpins dalyvius medžiagomis (šamotinis molis, glazūros) ir pasirūpins technininėmis sąlygomis, kad keraminiai kūriniai būtų du kartus išdegti 1200 C temperatūroje.
 4. Idėjų galima susirasti ir knygose apie Klaipėdą:

“KLAIPĖDA: alternatyvus miesto gidas”  Kristina Sadauskienė

“Klaipėda – Mėmelio paslaptis” Arvydas Juozaitis
“Nugrimzdusi Klaipėda”  Jovita Saulėnienė, Rasa Tarik

„Karališkoji Klaipėda“Jovita Saulėnienė

„Klaipėdos miesto istorija“ Vasilijus Safronovas

Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorijaVladas Žulkus

 “Klaipėdos senojo miesto raidos modelis” Vladas Žulkus
 1. Nulipdytus ir išdžiovintus darbus atnešti gruodžio 1-15 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. į Klaipėdos moksleivių saviraiškos centrą (Smiltelės g. 22, Klaipėda).
 2. Įstaigos, pavieniai mokiniai, norintys dalyvauti keramikos projekte
  turi užsiregistruoti iki spalio 10 d. (užpildoma anketa internetiniame puslapyje)
 3. Projektui dalyviai pateikia reljefinius darbus (kita lipdinio pusė turi būti suraižyta).
 4. Darbai ne didesni nei 20 x 20 x 1,5 cm.
 5. Kviečiame mokinius atvykti išdegtus darbus glazūruoti sausio 2-12 dienomis nuo 10.00 val. iki 18.00 val. Klaipėdos moksleivių saviraiškos centre (Smiltelės g. 22, Klaipėda).
 6. Parodos atidarymas vyks Dailės salone „Marginiai“ vasario 1 d. 16 val.
 7. Po parodos atidarymo darbai negrąžinami.
 8. Sienos atidarymas 2023 m. gegužės 3 d. 16.30 val. prie Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinio Kalvystės muziejaus sienos (Šaltkalvių g. 2, Klaipėda).

 

 1. DARBŲ VERTINIMAS, APDOVANOJIMAI

 

 1. Darbus vertins komisija, sudaryta iš dailininkų-keramikų. Vertinant darbus, bus atsižvelgta į jų įvairiapusiškumą, estetiškumą, idėjos originalumą. Atrinkti keraminiai darbai bus įmontuoti į Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus padalinio Kalvystės muziejaus sieną.

 

 1. Atrinktų darbų autoriai ir jų mokytojai bus apdovanoti diplomais, prizais, o dalyviai ir jų mokytojai − padėkos raštais.
 2. Parodos nugalėtojai skelbiami tinklalapiuose www.kmsc.lt, www.klaipeda.lt, www.ziezdre.lt bei facebook paskyrose.

 

 1. SAUGOS REIKALAVIMAI

 

 1. Už mokinių saugumą ir elgesį renginio metu, atsakingas lydintis mokytojas.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Organizatoriai turi teisę be atskiro autoriaus sutikimo ir nemokėdami honorarų atsiųstus
  darbus fotografuoti ir nurodę jų autorystę naudoti konkurso viešinimui (plakatai, katalogai,
  periodinė spauda ir kt.), publikuoti internetinėje erdvėje.
 2. Konkursui pateikti darbai negali būti nukopijuoti – už autoriaus teisių pažeidimus pagal
  galiojančius teisės aktus atsako darbus atsiuntę konkurso dalyviai.
 3. Dalyvavimas šiame konkurse reiškia autoriaus sutikimą su visomis konkurso Sąlygomis. (gali būti skelbiami Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro tinklalapyje, Facebook paskyroje ir kt.)
 4. Projekto koordinatorė − Vida Daukšienė, Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro keramikos studijos „Žiezdrė“ mokytoja – metodininkė, tel. 8 657 92 407, el. paštas dauksiene@gmail.com